Kassi-info tarjoaa tietoa ja vinkkejä eri ostoskassivaihtoehdoista
ja niiden ympäristövaikutuksista. Lähteenä on käytetty
mm. Suomen ympäristökeskuksen Optikassi-tutkimusta.

 

Usein kysyttyä

MUOVIKASSIT

Onko muovikassien valmistukseen käytetty kierrätettyä materiaalia?

Kierrätysmuoviset ostoskassit sisältävät 60-90 % kierrätysmateriaalia.

Mitkä muovikassit käyvät keräykseen?

Keräykseen käyvät kaikki tyhjät muovikassit.

Voinko tuoda keräykseen esimerkiksi vaatteiden pakkaamiseen käytettyjä muoveja tai muuta pehmeää muovia?

Keräykseen ei voi tuoda muuta materiaalia kuin muovikasseja. Vaatteiden pakkaamiseen käytetyt, usein teipillä varustetut postitus- tai tekstiilipussit, voidaan lajitella energiajakeen joukkoon, jolloin pakkaus hyödynnetään kierrätyspolttoaineena.

Kuka vastaa muovipakkausten kierrätyksestä?

Muovipakkausten tuottajavastuu edellyttää, että pakkausten käyttäjät tai pakatun tuotteen maahantuojat, eli tuottajat, järjestävät pakkaustensa jätehuollon ja hyötykäytön.

Suomen Uusiomuovi Oy on valtakunnallinen tuottajayhteisö, joka hoitaa yli 2 000 yrityksen tuottajavastuun. Kuluttajapakkauksille on järjestetty 500 valtakunnallista keräyspistettä. Yritykset hoitavat pakkaustensa kierrätyksen itse tai käyttävät heille suunnattua yli 60 vastaanottoterminaalin verkostoa.

Missä kaikkialla muovipakkauksia kerätään ja kierrätetään?

Muovipakkauksia kerätään mm. kaupan keskusvarastoissa, teollisuudessa ja kuluttajilta Ekopisteissä. Tämän lisäksi pantillisia juomapulloja kerätään myymälöissä oleviin PALPAn palautusautomaatteihin.

Muovipakkauksia kierrätetään nyt jo noin 25 %. Suomessa on erittäin kehittynyt muovipakkausten uudelleenkäyttö. Sen osuus on jopa 67 % markkinoille saatetusta määrästä.

Miten muovi jalostetaan uudelleen raaka-aineeksi?

Uusiomuovilaitoksessa muovijäte lajitellaan ja murskataan ensin pieniksi hiutaleiksi. Tämän jälkeen ne sulatetaan raemaiseksi raaka-aineeksi. Raemainen raaka-aine toimitetaan säiliöautoilla takaisin muovitehtaisiin.

Mitä on kierrätysmuovi?

Kierrätysmuovi on yleensä teollisuudesta kerättyä muovihylkyä tai elinkaarensa lopussa olevia muovituotteita kuten pakkausmuoveja, juomapulloja sekä pullokoreja.

Kuinka monta prosenttia kaikesta kerätystä muovista voidaan kierrättää?

Muovipakkausten kierrätettävyys riippuu mm. muovin laadusta ja onko käytetty yhtä vai useampaa muovilaatua. Pantillista muovipulloista kierrätetään yli 90 %. Myös yrityspakkaukset kuten lavahuput, kääreet ja säkit ovat helposti kierrätettäviä.  Kuluttajapakkauksissa vain yhtä muovilaatua olevat pakkaukset on helpompi kierrättää kun monikerrospakkaukset.

Onko kierrätysmuovi turvallista?

Kyllä. Kierrätysmuoviin ei tuoda eikä poisteta mitään lisäaineita, joita alkuperäinen muoviraaka-aine sisältää. Kierrätysmuovin valmistuksessa käytetään ainoastaan lämpöä tuotteen olomuodon muuttamiseksi.

Miksi kierrätysraaka-ainetta käytetään muovikasseissa?

Muovikassit ovat sopiva tuote kierrätysraaka-aineelle, koska kierrätysraaka-aine ei heikennä kassin kestävyyttä tai muita ominaisuuksia.

Miten ja kuinka paljon kierrätysraaka-ainetta käytetään muovikassien valmistuksessa?

Muovikasseissa kierrätysmateriaalin osuus on yleensä noin 60 %, mutta on olemassa jopa yli 90% kierrätysmateriaalista valmistettuja kasseja.

Missä muissa tuotteissa kierrätysraaka-ainetta voidaan käyttää?

Kierrätysmuoviraaka-ainetta käytetään mm. kuormalavoissa, sadevesikaivoissa, kukkaruukuissa, tuoresalaattiruukuissa, vaateripustimissa ja pesuvadeissa.

Miten voi tunnistaa kierrätykseen sopivan muovipakkauksen?

Kaikki muovit merkitään merkillä, jonka keskellä on numerointi 1-7. Numerointi kuvaa raaka-aineen laatua. Yleisimmin kierrätetään PE-LD-, PP- ja PET-merkittyjä pakkauksia.

Mitä tarkoittaa okso-hajoava muovikassi?

Okso-hajoavilla muovikasseilla tarkoitetaan kasseja, jotka on tehty muovimateriaaleista ja sisältävät tiettyjä lisäaineita. Nämä lisäaineet toimivat katalysaattoreina muovimateriaalien pilkkoutumisessa mikrorakeiseksi muovimateriaaliksi. Okso-materiaalista valmistetut tuotteet pilkkoutuvat pienenpieniksi mikromuoveiksi. Okso-raaka-aineista valmistetut tuotteet eivät missään tapauksessa sovellu kompostointiin, biojätekeräykseen eivätkä kierrätykseen.

PAPERIKASSIT

Voiko paperikassit kierrättää?

Kyllä. Valkoiset paperikassit voi laittaa tavalliseen paperinkeräykseen, sillä ne on tehty valkoisesta paperista. Kassien painoväri ei vaikuta kierrätyskelpoisuuteen.

Ruskeat paperikassit voi laittaa keräyskartonkiin. Ne eivät käy paperinkeräykseen, koska niissä kuitu on läpikotaisin ruskeaa. Ruskeutta ei voi pestä pois, kuten painovärejä, vaan se aiheuttaa ruskeita läikkiä uusiopaperiin.

Paperikassin voi käyttää esimerkiksi sanomalehtien viemiseen paperinkeräykseen tai biojätepussina.

BIOPUSSIT

Mitä tarkoittaa, että kassi on biohajoava tai kompostoituva?

Biohajoava tarkoittaa, että materiaali käy läpi biologisen anaerobisen tai aerobisen hajoamisen, jossa syntyy prosessin ympäristöolosuhteista riippuen hiilidioksidia, vettä, metaania, biomassaa ja mineraalisuoloja. Ympäristön mikro-organismeilla, jotka käyttävät ravinnokseen pääasiassa orgaanista jätettä, on tärkeä rooli biohajoamisessa. Kompostoitava-termistä poiketen biohajoava ei tarkoita juurikaan muuta, sillä lähes kaikki materiaalit hajoavat biologisesti tietyssä ajassa. Näin ollen on erittäin tärkeää määrittää ympäristö, jossa biohajoamisen on tarkoitus tapahtua.

Kompostoituminen tarkoittaa biojätteen hajoamista ravinteiksi. Kompostia voidaan käyttää moneen hyödylliseen tarkoitukseen, kuten maanparannukseen ja lannoitukseen. Jotta kompostointi onnistuu, orgaanisessa jätteessä täytyy olla sopivasti lämpöä, vettä ja happea. Mikrobitsyövät jätettä ja muuntavat orgaaniset materiaalit kompostiksi. Jotta tuotetta voidaan pitää täysin kompostoituvana, on tuotteen hajottava täydellisesti kompostointiympäristössä tietyssä ajassa, eivätkä ne saa tuota haitallisia jäämiä.

Lähde: BiobagWorld

Mitä tarkoittaa okso-hajoava muovikassi?

Okso-hajoavilla muovikasseilla tarkoitetaan kasseja, jotka on tehty muovimateriaaleista ja sisältävät tiettyjä lisäaineita. Nämä lisäaineet toimivat katalysaattoreina muovimateriaalien pilkkoutumisessa mikrorakeiseksi muovimateriaaliksi. Okso-materiaalista valmistetut tuotteet pilkkoutuvat pienenpieniksi mikromuoveiksi. Okso-raaka-aineista valmistetut tuotteet eivät missään tapauksessa sovellu kompostointiin, biojätekeräykseen tai kierrätykseen.

Miten biohajoava pussi kompostoituu?

Pienet biohajoavat pussit, esimerkiksi biohedelmäpussit, sopivat biojätteen keräykseen. Kookkaat biohajoavat kauppakassit saattavat sen sijaan aiheuttaa ongelmia biojätteen keräyksessä, koska kestääkseen ostosten painon niiden on oltava riittävän paksuja. Tämä voi aiheuttaa sen, ettei kassi ehdi hajota biojätteen käsittelyprosesseissa. Sen sijaan biohajoavaa kassia voi käyttää sekajätteen keräämiseen, ja korvata sillä fossiilisesta raaka-aineesta valmistettuja kasseja

Mistä biopussit valmistetaan?

Biohajoavat kassit on valmistettu biomuovista. Biohajoavat muovit ovat muoveja, jotka hajoavat hiilidioksidiksi tai metaaniksi, vedeksi ja biomassaksi. Biomuovin valmistuksessa käytetään muun muassa uusiutuvia raaka-aineista, kuten maissi- ja perunatärkkelystä sekä biohajoavia polymeerejä. Osa raaka-aineista voi olla myös fossiilisista alkuperää.