Kassi-info tarjoaa tietoa ja vinkkejä eri ostoskassivaihtoehdoista
ja niiden ympäristövaikutuksista. Lähteenä on käytetty
mm. Suomen ympäristökeskuksen Optikassi-tutkimusta.

 

Ruskea paperikassi

Paperin valmistuksen raaka-aineena käytetään uusiutuvaa materiaalia eli puuta. Paperikassi on biohajoava eikä siten jää luontoon muistoksi seuraaville sukupolville.

Monelle saattaa kuitenkin tulla yllätyksenä, että ostoskassien ilmastovaikutuksia vertailtaessa paperikassi häviää kierrätysmuovikassille. Myös tavallisen muovikassin kanssa ilmastovaikutukset ovat lähes samaa luokkaa, koska sen valmistukseen kuluu enemmän energiaa ja vettä.

Jotta paperikassin ilmastovaikutukset jäisivät mahdollisimman pieniksi, tulee ne käytön jälkeen kierrättää huolellisesti uusiomateriaaliksi tai hyödynnettäväksi energiantuotannossa, jolloin voidaan vähentää öljyn tai turpeen kulutusta.

Toisin kuin valkoinen paperikassi, ruskea paperikassi kuuluu kartongin keräyslaatikkoon. Ruskean paperikassin kuitu on läpikotaisin ruskeaa, eikä ruskeutta ei voi pestä pois kuten painovärejä. Ruskeat kuidut aiheuttavat tummia läiskiä paperin valmistuksessa.

Maailmalla tehdyissä tutkimuksissa paperikassi on usein sijoittunut ympäristön kannalta muovikassia huonommaksi vaihtoehdoksi. Tällaisissa maissa paperiteollisuus pyörii maakaasulla. Suomessa tehdyssä tutkimuksessa paperikassi pärjäsi vertailussa paremmin, sillä Suomessa on parempi energiatehokkuus, koska valmistuksessa poltetaan puun sivutuotteita.

Lähde: Optikassi-tutkimus, SUOMEN YMPÄRISTÖKESKUS 2/2009. Kuluttaja -lehti 1/2009.

 

Valmistettu uusiutuvasta raaka-aineesta Valmistuksen aikainen energian kulutus
Biohajoava
Elinkaaren aikaiset vaikutukset

Paperisen lahjakassin ja erikoiskaupan (esim. vaatekauppojen)
paperinarukannikkeisen kassin elinkaari

 

Ostoskassien muut ympäristövaikutukset kuin
ilmastonmuutosvaikutus yhtä kassia kohden.

Muovi Kierrätys-
muovi
Kangas
(puuvilla)
Biohajoava muovi Paperi
Uusiutumaton energia (MJ) 1,3 0,31 21 0,88 1,0
Vedenkulutus (litraa) 0,12 0,08 357 0,13 1,1
Maankäyttö (m²a) 0,0009 0,0009 0,8 0,01 0,001

Lähde: Optikassi-tutkimus, SUOMEN YMPÄRISTÖKESKUS 2/2009.

x sulje
Kierrätys, ruskea paperikassi

Ruskea paperikassi kuuluu keräyskartonkiin. Älä laita ruskeaa paperikassia paperinkeräykseen, koska sen kuitu on läpikotaisin ruskeaa eikä ruskeutta ei voi pestä pois kuten painovärejä.

Keräyskartonkia kerätään useissa suuremmissa kiinteistöissä kiinteistökohtaisesti. Keräystä täydennetään alueellisilla keräyspisteillä.

Katso tästä lähin kierrätyspiste.

Paperikassin voi käyttää myös biojätteen keräämiseen.

x sulje
Käyttövinkkejä, ruskea paperikassi

Käytä samaa kassia toisenkin kerran kauppareissulla. Jokainen käyttökerta vähentää edelleen kassin ympäristövaikutusta. Kerää keräyskartonki (esim. maitotölkit) ruskeaan paperikassiin ja vie kartongin keräysastiaan, josta se päätyy kierrätykseen.

Paperikassit käyttöön sisustuksessa

x sulje