Kassi-info tarjoaa tietoa ja vinkkejä eri ostoskassivaihtoehdoista
ja niiden ympäristövaikutuksista. Lähteenä on käytetty
mm. Suomen ympäristökeskuksen Optikassi-tutkimusta.

 

Kangaskassi

Kangaskasseja ja muita kestokasseja voidaan valmistaa useasta eri materiaalista, kuten esimerkiksi puuvillasta, non-woven-kuitukankaasta, polyesteristä tai polypropeenista. Kangaskassin käyttöikä on muihin ostoskasseihin nähden huomattavan pitkä.

Kangaskassin olisi hyvä olla mahdollisimman kevyt, mutta kestävä. Lisäksi on huolehdittava siitä, että sitä myös käytetään, jotta siitä on ympäristön kannalta hyötyä. Puuvillaisen kangaskassin valmistus nimittäin kuluttaa luonnonvaroja enemmän kuin muiden kassityyppien valmistus.

Lähde: Optikassi-tutkimus, SUOMEN YMPÄRISTÖKESKUS, 2/2009.

Kestävä, vuosia käytettävä Valmistus kuluttaa paljon vettä (puuvilla)
Valmistettu uusiutuvasta materiaalista (puuvilla) Valmistuksen mahdolliset muut ympäristö- ja sosiaaliset ongelmat kehittyvissä maissa(puuvilla)
Biohajoava (puuvilla)
Elinkaaren aikaiset vaikutukset, kangaskassi

Puuvillaisen kangaskassin ympäristövaikutukset ovat suuremmat kuin muiden kassityyppien. Etenkin vedenkäytön osalta puuvillakangaskassi on ongelmallinen. Käytännössä puuvillakangaskassia on liki mahdotonta käyttää niin monta kertaa, että sen valmistuksessa käytetty vesimäärä alittaisi ns. kertakäyttökassien vedenkulutuksen.

Jos kangaskassia käytetään sata kertaa, on se paras vaihtoehto uusiutumattoman energian käytössä, mutta edelleen huonoin vedenkulutuksessa. Maankäytönkin osalta se olisi tällöin vain biohajoavaa muovikassia parempi vaihtoehto.

Ympäristövaikutusten lisäksi voidaan puuvillakassien valmistuksessa kehittyvissä maissa ajatella olevan sosiaalisen tasa-arvon kannalta ainakin kaksi ongelmaa: halpatyö ja ympäristövaikutusten keskittyminen kehittyviin maihin. Puuvillakassin valmistus on työvoimavaltaisempaa kuin muiden kassityyppien, mikä saattaa lisätä työolosuhteisiin liittyviä riskejä.

Lisäksi puuvillan viljely kuluttaa runsaasti vettä ja tuottaa torjunta-ainepäästöjä. Maailmalla on kuitenkin tehty työtä myös sekä puuvillan ympäristövaikutusten vähentämiseksi kehittämällä kasvatusmenetelmiä vähemmän vettä ja torjunta-aineita vaativiksi, että viljelijöiden olojen parantamiseksi.

Muista materiaaleista valmistettujen kangaskassien ympäristövaikutuksista ei ole saatavilla tutkimustietoa.

 

Ostoskassien muut ympäristövaikutukset kuin
ilmastonmuutosvaikutus yhtä kassia kohden.

Muovi Kierrätys-
muovi
Kangas
(puuvilla)
Biohajoava muovi Paperi
Uusiutumaton energia (MJ) 1,3 0,31 21 0,88 1,0
Vedenkulutus (litraa) 0,12 0,08 357 0,13 1,1
Maankäyttö (m²a) 0,0009 0,0009 0,8 0,01 0,001

Lähde: Optikassi-tutkimus, SUOMEN YMPÄRISTÖKESKUS 2/2009.

 

x sulje
Kierrätys, kangaskassi

Kun kangaskassi menee rikki tai ei muusta syystä enää kelpaa ostosten kantamiseen, voi sen hyödyntää esimerkiksi matonkuteina tai rätteinä.

Kun kangaskassi ei enää kelpaa muuhun käyttöön, on sen oikea sijoituspaikka sekajäte, josta se päätyy energiantuotantoon.

x sulje
Käyttövinkkejä, kangaskassi

Käytä kassia monta kertaa. Jokainen käyttökerta vähentää edelleen kassin ympäristövaikutusta. Pidä kangaskassi aina mukanasi, niin sitä tulee myös käytettyä.

Kangaskassin voi valmistaa myös itse esimerkiksi vanhasta lakanasta, verhosta tai muusta käytöstä poistetusta kankaasta.

Kun kangaskassi menee rikki tai ei muusta syystä enää kelpaa ostosten kantamiseen, voi sen hyödyntää esimerkiksi matonkuteina tai rätteinä.

x sulje