Kassi-info tarjoaa tietoa ja vinkkejä eri ostoskassivaihtoehdoista
ja niiden ympäristövaikutuksista. Lähteenä on käytetty
mm. Suomen ympäristökeskuksen Optikassi-tutkimusta.

 

Lisätietoa

Muovipakkausten kierrätys Suomessa

Yrityspakkauksia, kuten lavahuppuja, säkkejä ja kanistereita, on Suomessa kierrätetty jo vuosikymmeniä. Myös kaupan varastoissa syntyvää kierrätyskelpoista muovia on pitkään hyödynnetty uusien tuotteiden valmistuksessa.

Muovisten kuluttajapakkausten keräys ja kierrätys otti ison askeleen eteenpäin, kun 1.1.2016 Suomeen perustettiin 500 keräyspisteen verkosto. Koska pelkkä keräys ei ole kierrätystä, on tärkeää, että pakkauksille löytyy myös kierrätyskohteita. Ekokem Oyj on rakentanut Riihimäelle muovijalostamon, jossa kierrätetään kuluttajamuovipakkauksia. Uudenaikaisessa laitoksessa kerätty kuluttajapakkaus lajitellaan eri muovilaatuihin automaattisesti, jonka jälkeen ne prosessoidaan uusiomuovituotteiksi myytäväksi muovituotteiden valmistajille, jotka valmistavat esimerkiksi muovikasseja ja muita muovipakkauksia.

Tietoa muovipakkausten kierrätyksestä
Tietoa muovipakkausten uusiokäytöstä
Tietoa pakkausten keräysverkostosta ja lajittelusta


EU ja jätehuolto

Kierrätys tarkoittaa materiaalin, esineen tai muun asian käyttämistä hyödyksi uudessa yhteydessä. Usein kierrätyksellä tarkoitetaan jätteiden hyötykäyttöä uusien tuotteiden valmistuksessa. Kierrätys vähentää yleensä neitseellisten raaka-aineiden ja energian kulutusta, minkä vuoksi se on ympäristöä säästävä ratkaisu.

Jätehuollon periaatteena on niin sanottu etusijajärjestys:
• Ensisijaisesti on pyrittävä välttämään jätteen syntymistä.
• Jos jätettä syntyy, se on valmisteltava uudelleenkäyttöä varten.
• Ellei kierrätys ole mahdollista, jäte on ensisijaisesti kierrätettävä aineena ja toissijaisesti hyödynnettävä energiana.
• Kaatopaikoille jäte voidaan sijoittaa vain, jos sen hyödyntäminen ei ole teknisesti tai taloudellisesti mahdollista.

Kierrätys.info
Jätteet ja jätehuolto
Muovijäte: Eurooppalainen strategia maapallon, kansalaisten ja yritysten hyväksi
Kieltäydy muovikasseista
Kierrätysmuovin käyttö pienentää ympäristökuormaa
Muovin kierrätys
Muovikassi ei kierrä, koska seassa on pahvia ja kaljapulloja
Ruskea paperikassi – lajittelijan kauhistus
The New Plastics Economy: Rethinking the future of plastics

EU-komissio haluaa merkittävästi vähentää kertakäyttöisten muovikassien käyttöä EU:ssa, ja se on lainsäädännöllä velvoittanut jäsenmaita vähentämään muovikassien käyttöä. Keinot ne voivat itse valita. Ne voivat kieltää kassit kokonaan tai pyrkiä vähentämään erityisesti ohuiden kertakäyttöpussien käyttöä verotuksellisin keinoin. Ne voivat myös asettaa kansallisia vähentämistavoitteita.

EU:n komissio tarttui muoviongelmaan
EU haluaa vähentää muovikassien käyttöä 80 %
Muovikassien käytön vähentämisestä saavutettiin sopu EU:ssa
Parlamentin jäsenet: Muovipussien tuhlaileva käyttö kuriin

Muovipussien käyttöä on rajoitettu tai niiden käyttö on kielletty monissa maissa. Kieltojen lisäksi käyttöä on pyritty vähentämään myös muovipusseihin kohdistuvan veron tai maksullisuuden avulla.

Muovipussikiellot eri puolilla maailmaa
Charging for plastic bags cut bag consumption by half in China
Kenya brings in world's toughest plastic bag ban: four years jail or $40,000 fine
England's plastic bag usage drops 85 % since 5p charge introduced


Merten roskaantuminen ja mikromuovit

Merten roskaantuminen on kasvava ongelma. Paikoitellen se muodostaa jopa suurimman mereen liittyvän ympäristöongelman. Koska Itämerta uhkaavat myös rehevöityminen, öljynkuljetuksiin liittyvät riskit, haitalliset aineet ja vieraslajit, roskaantumiseen ei Itämeren alueella aikaisemmin juurikaan ole kiinnitetty huomiota.

Roskia päätyy meriympäristöön monella tavalla. Tutkimusten mukaan suurin osa, jopa 60–80 % kaikesta meriympäristöön päätyvästä roskasta, on tavalla tai toisella peräisin maalta.

Merten roskaantuminen, muovit, mikromuovit ja haitalliset aineet
Roskaisuus-havainnot
Biohajoavat muovit ja merten roskaantuminen - UNEP Biodegradable Plastics
Valtamerten jätepyörteet ovat moninkertaistuneet viime vuosikymmeninä
Valtamerten jätteestä yhä suurempi osa muovia
Muovi aiheuttaa vakavia haittoja meren eläimille
Meressä muhii muovisoppa
Muovinen meremme
Pollution and Toxins: Oceans
Widespread floating plastic debris found in the western North Atlantic Ocean
Why is the world's biggest landfill in the Pacific Ocean

Mikromuovit ovat alle 5 mm:n kokoisia muovihiukkasia. Pitkäikäisyytensä vuoksi vesistöihin päätyvät mikromuovit voivat olla ympäristöriski. Mikromuovit kulkeutuvat vesistöihin mm. yhdyskuntajätevesien ja hulevesien kautta. Yhdyskuntajätevesiin mikromuovia päätyy esimerkiksi kosmetiikka- ja hygieniatuotteista sekä keinokuituvaatteiden pesusta. Hulevesien kannalta yksi merkittävä mikromuovin lähde on liikenne.

Mikromuovit riski myös Suomen vesistöille
Valtamerissä arvioitua enemmän muovia, mutta mikromuovin kohtalo on mysteeri
Kuorintavoiteista ja suihkugeeleistä päätyy miljardeja muovihelmiä maailman meriin
Kalassa muovimerellä


Eri kassivaihtoehtoja vertailevia tutkimuksia

Maailmalla on tehty useita kauppakassien ympäristövaikutuksia vertailevia tutkimuksia. Suomen näkökulmasta tulokset ovat suuntaa-antavia, mutta eivät suoraan vastaa Suomen tilannetta. Tuloksiin vaikuttavat eri maissa käytössä olevien kassityyppien materiaalien vaihtelu sekä kassien valmistuksessa käytettävät energianlähteet.

Kauppakassien ekotehokkuus
Paper vs. Plastic Bags - The Studies
Proposed Plastic Bag Levy - Extended Impact, Assessment Final Report
Life Cycle Assessment for Three Types of Grocery Bags - Recyclable Plastic; Compostable, Biodegradable Plastic; and Recycled, Recyclable Paper
Life cycle assessment of supermarket carrier bags: a review of the bags available in 2006
Comparison of existing life cycle analysis of shopping bag alternatives


Uudet teknologiat

Uudet muovit kasvavat pellolla
Vanhasta vaatejätteestä kuoriutuu vajaassa vuorokaudessa kokonaan uusi kangas
Muovin käyttöä vähentävälle VTT:n pakkausratkaisulle palkinto Ellen MacArtur Foundationilta
Suomalaiset kehittivät uudenlaisen pakkauskartongin ensimmäisenä maailmassa - pitää nesteet ilman muovia