Kassi-info tarjoaa tietoa ja vinkkejä eri ostoskassivaihtoehdoista
ja niiden ympäristövaikutuksista. Lähteenä on käytetty
mm. Suomen ympäristökeskuksen Optikassi-tutkimusta.

 

Lisätietoa

Muovipakkausten kierrätys Suomessa

Yrityspakkauksia, kuten lavahuppuja, säkkejä ja kanistereita, on Suomessa kierrätetty jo vuosikymmeniä. Myös kaupan varastoissa syntyvää kierrätyskelpoista muovia on pitkään hyödynnetty uusien tuotteiden valmistuksessa.

Muovisten kuluttajapakkausten keräys ja kierrätys otti ison askeleen eteenpäin, kun 1.1.2016 Suomeen perustettiin 500 keräyspisteen verkosto. Koska pelkkä keräys ei ole kierrätystä, on tärkeää, että pakkauksille löytyy myös kierrätyskohteita. Ekokem Oyj on rakentanut Riihimäelle muovijalostamon, jossa kierrätetään kuluttajamuovipakkauksia. Uudenaikaisessa laitoksessa kerätty kuluttajapakkaus lajitellaan eri muovilaatuihin automaattisesti, jonka jälkeen ne prosessoidaan uusiomuovituotteiksi myytäväksi muovituotteiden valmistajille, jotka valmistavat esimerkiksi muovikasseja ja muita muovipakkauksia.

Tietoa muovipakkausten kierrätyksestä
Tietoa muovipakkausten uusiokäytöstä
Tietoa pakkausten keräysverkostosta ja lajittelusta


EU ja jätehuolto

Kierrätys tarkoittaa materiaalin, esineen tai muun asian käyttämistä hyödyksi uudessa yhteydessä. Usein kierrätyksellä tarkoitetaan jätteiden hyötykäyttöä uusien tuotteiden valmistuksessa. Kierrätys vähentää yleensä neitseellisten raaka-aineiden ja energian kulutusta, minkä vuoksi se on ympäristöä säästävä ratkaisu.

Jätehuollon periaatteena on niin sanottu etusijajärjestys:
• Ensisijaisesti on pyrittävä välttämään jätteen syntymistä.
• Jos jätettä syntyy, se on valmisteltava uudelleenkäyttöä varten.
• Ellei kierrätys ole mahdollista, jäte on ensisijaisesti kierrätettävä aineena ja toissijaisesti hyödynnettävä energiana.
• Kaatopaikoille jäte voidaan sijoittaa vain, jos sen hyödyntäminen ei ole teknisesti tai taloudellisesti mahdollista.

Kierrätys.info
Jätteet ja jätehuolto
Kieltäydy muovikasseista
Kierrätysmuovin käyttö pienentää ympäristökuormaa
Muovikassi kiertoon
Muovin kierrätys
Muovikassi ei kierrä, koska seassa on pahvia ja kaljapulloja
Ruskea paperikassi – lajittelijan kauhistus
The New Plastics Economy: Rethinking the future of plastics

EU-komissio haluaa merkittävästi vähentää kertakäyttöisten muovikassien käyttöä EU:ssa, ja se on lainsäädännöllä velvoittanut jäsenmaita vähentämään muovikassien käyttöä. Keinot ne voivat itse valita. Ne voivat kieltää kassit kokonaan tai pyrkiä vähentämään erityisesti ohuiden kertakäyttöpussien käyttöä verotuksellisin keinoin. Ne voivat myös asettaa kansallisia vähentämistavoitteita.

EU haluaa vähentää muovikassien käyttöä 80 %
EU-säädös on poistamassa neljä viidestä muovipussista
Muovikassien käytön vähentämisestä saavutettiin sopu EU:ssa

Muovipussien käyttöä on rajoitettu tai niiden käyttö on kielletty monissa maissa. Kieltojen lisäksi käyttöä on pyritty vähentämään myös muovipusseihin kohdistuvan veron tai maksullisuuden avulla.

Muovipussikiellot eri puolilla maailmaa
Charging for plastic bags cut bag consumption by half in China


Merten roskaantuminen

Merten roskaantuminen on kasvava ongelma. Paikoitellen se muodostaa jopa suurimman mereen liittyvän ympäristöongelman. Koska Itämerta uhkaavat myös rehevöityminen, öljynkuljetuksiin liittyvät riskit, haitalliset aineet ja vieraslajit,  roskaantumiseen ei Itämeren alueella aikaisemmin juurikaan ole kiinnitetty huomiota.

Roskia päätyy meriympäristöön monella tavalla. Tutkimusten mukaan suurin osa, jopa 60–80 % kaikesta meriympäristöön päätyvästä roskasta, on tavalla tai toisella peräisin maalta.

Merten roskaantuminen
Biohajoavat muovit ja merten roskaantuminen - UNEP Biodegradable Plastics
Plankton voi syödä ja siirtää mikrokokoista roskaa meren ravintoverkossa
Pallonkutistajat 
Valtamerissä arvioitua enemmän muovia, mutta mikromuovin kohtalo on mysteeri
Valtamerten jätepyörteet ovat moninkertaistuneet viime vuosikymmeninä
Valtamerten jätteestä yhä suurempi osa muovia
Muovi aiheuttaa vakavia haittoja meren eläimille
Meressä muhii muovisoppa
Kalassa muovimerellä
Muovinen meremme
The World's Largest "Landfill" is in the Middle of the Ocean
Pollution and Toxins: Oceans
Widespread floating plastic debris found in the western North Atlantic Ocean
Why is the world's biggest landfill in the Pacific Ocean
Plastic Debris in the World’s Oceans
Marine Litter: A Global Challenge
Plastic Debris in the Ocean

 


Eri kassivaihtoehtoja vertailevia tutkimuksia

Maailmalla on tehty useita kauppakassien ympäristövaikutuksia vertailevia tutkimuksia. Suomen näkökulmasta tulokset ovat suuntaa-antavia, mutta eivät suoraan vastaa Suomen tilannetta. Tuloksiin vaikuttavat eri maissa käytössä olevien kassityyppien materiaalien vaihtelu sekä kassien valmistuksessa käytettävät energianlähteet.

Kauppakassien ekotehokkuus
Paper vs. Plastic Bags - The Studies
Proposed Plastic Bag Levy - Extended Impact, Assessment Final Report
Life Cycle Assessment for Three Types of Grocery Bags - Recyclable Plastic; Compostable, Biodegradable Plastic; and Recycled, Recyclable Paper
Life cycle assessment of supermarket carrier bags: a review of the bags available in 2006
Review of Life Cycle Data Relating to Disposable, Compostable, Biodegradable, and Reusable Grocery Bags
Comparison of existing life cycle analysis of shopping bag alternatives


Uudet teknologiat

Uudet muovit kasvavat pellolla
Vanhasta vaatejätteestä kuoriutuu vajaassa vuorokaudessa kokonaan uusi kangas