Kassi-info tarjoaa tietoa ja vinkkejä eri ostoskassivaihtoehdoista
ja niiden ympäristövaikutuksista. Lähteenä on käytetty
mm. Suomen ympäristökeskuksen Optikassi-tutkimusta.

 

Biohajoava ostoskassi

Biohajoavat kassit on valmistettu biomuovista. Biohajoavat muovit ovat muoveja, jotka hajoavat hiilidioksidiksi tai metaaniksi, vedeksi ja biomassaksi. Biomuovin valmistuksessa käytetään muun muassa uusiutuvia raaka-aineista, kuten maissi- ja perunatärkkelystä sekä biohajoavia polymeerejä. Osa raaka-aineista voi olla myös fossiilisista alkuperää.

Lähde: Suomen Uusiomuovi Oy

Valmistetaan suurimmaksi osaksi uusiutuvasta raaka-aineesta Saattaa sisältää myös fossiilisia raaka-aineita
Hajoaa, ei jää luontoon
Elinkaaren aikaiset vaikutukset, biohajoava ostoskassi

Biohajoavat kassit nimensä mukaisesti  hajoavat luontoon joutuessaan.

Biohajoavat muovikassit sisältävät fossiilisia mutta biohajoavia raaka-aineita. Tästä syystä ne ovat Optikassi-tutkimuksen mukaan kaatopaikalle päätyessään yleensä muita kassivaihtoehtoja huonompia, kun tarkastellaan kassin koko elinkaaren aikaisia ympäristövaikutuksia. Jatkossa kaikki sekajätteet kuitenkin päätyvät polttoon, eikä orgaanista jätettä enää voi suoraan toimittaa kaatopaikalle.

Biohajoavat muovikassit tuottavat muovikasseja vähemmän päästöjä vain tilanteissa, joissa ne päätyvät polttoon ja korvaavat samalla fossiilisesta muovista valmistettuja jätepusseja.

Biokassien materiaalit ovat kehittyneet Optikassi-tutkimuksen julkaisun jälkeen, mutta niistä ei ole vielä tutkimustietoa.

Lähde: Optikassi-tutkimus, SUOMEN YMPÄRISTÖKESKUS 2/2009.

Lue lisää biohajoavuudesta ja kompostoitavuudesta (Usein kysyttyä – Biopussit).

Ostoskassien muut ympäristövaikutukset kuin
ilmastonmuutosvaikutus yhtä kassia kohden.

Muovi Kierrätys-
muovi
Kangas
(puuvilla)
Biohajoava muovi Paperi
Uusiutumaton energia (MJ) 1,3 0,31 21 0,88 1,0
Vedenkulutus (litraa) 0,12 0,08 357 0,13 1,1
Maankäyttö (m²a) 0,0009 0,0009 0,8 0,01 0,001

Lähde: Optikassi-tutkimus, SUOMEN YMPÄRISTÖKESKUS 2/2009.

x sulje
Kierrätys, biohajoava ostoskassi

Pienet biohajoavat pussit (esim. biohedelmäpussit) sopivat biojätteen keräykseen. Kookkaat biohajoavat kauppakassit saattavat sen sijaan aiheuttaa ongelmia biojätteen keräyksessä, koska kestääkseen ostosten painon niiden on oltava riittävän paksuja. Tämä voi aiheuttaa sen, ettei kassi ehdi hajota biojätteen käsittelyprosesseissa. Sen sijaan biohajoavaa kassia voi käyttää sekajätteen keräämiseen, ja korvata sillä fossiilisesta raaka-aineesta valmistettuja kasseja.
Lähde: Jätelaitosyhdistys (JLY), 12/2014.

Muista tarkistaa alueesi jätteen keräys- ja kierrätysohjeita. Joillakin paikkakunnilla biojätteestä valmistetaan bioetanolia, jolloin biohajoava hedelmäpussi ei sovellu biojätteen keräykseen, sillä se aiheuttaa ongelmia valmistusprosessissa kiertymällä kuljettimiin ja tukkimalla putkia.
Lähde: Kiertokapula, Stormossen.

Biohajoavat muovipakkaukset on ensisijaisesti tarkoitettu kompostointiin, mutta ne voidaan myös viedä Ekopiste-verkoston muovinkeräysastioihin. Kierrätyslaitoksella ne lajitellaan energiahyötykäyttöön, koska ne haittaavat uusiomuovin valmistusta.

Katso lisätietoa: Suomen Uusiomuovi Oy/Kuluttajille

x sulje
Käyttövinkkejä, biohajoava ostoskassi

Käytä biohajoavaa kassia esimerkiksi sekajätteen keräämiseen.

Noudata aina alueesi jätteen keräys- ja kierrätysohjeita.

x sulje