Kassi-info tarjoaa tietoa ja vinkkejä eri ostoskassivaihtoehdoista
ja niiden ympäristövaikutuksista. Lähteenä on käytetty
mm. Suomen ympäristökeskuksen Optikassi-tutkimusta.

TUKIJAT:

 

Yritysten tuloksia

S-ryhmä

Maksullisuuden myötä muovikassien kulutus laski Sokoksissa viime vuonna 60 %. Se tarkoittaa vuositasolla lähes 4,5 miljoonaa kassia aiempaa vähemmän. Muovikassit ovat suurelta osin kierrätysmateriaalista tehtyjä. Ruokakaupan puolella merkittävää muutosta tapahtui niin sanotulla pikkupussirintamalla. Muovisten hedelmä- ja vihannespussien käyttö laski viime vuonna viidenneksellä. Niitä repäistiin telineistä 52 miljoonaa kappaletta edellisvuotta vähemmän. Kassojen yhteydessä taas kului yli 20 miljoonaa pikkupussia vähemmän edelliseen vuoteen verrattuna. Kassoilla edistystä on tapahtunut myös ostoskassien saralla, kun ympäristön kannalta fiksujen vaihtoehtojen suosio nousi. Kestokassien menekki kasvoi viime vuonna 20 % ja paperikassien 8 %.

K-ryhmä

K-ryhmässä kehitetään jatkuvasti uusia keinoja, joilla muovikassien ja muovin käyttöä voidaan arjessa vähentää. Ostoskassivalikoimaa muokataan ja laajennetaan niin, että asiakkaille on tarjolla mahdollisimman paljon kuhunkin tarpeeseen sopivia vaihtoehtoja muovikasseille.

K-ruokakaupoissa paperikassien myynti kasvoi vuonna 2017 yli 20 % ja kesto- ja muiden ostoskassivaihtoehtojen myynti kasvoi 10 %.  Samaan aikaan muovikassien myyntimäärä on jatkuvassa laskussa. Vuonna 2017 pikkupussien kulutus väheni 20 % ja vuoden loppuun mennessä ne poistettiin kokonaan kassalinjastoilta. K-rautakaupoissa muovipussien määrä on laskenut vuodesta 2016 vuoteen 2017 noin neljänneksen. Intersportissa muovikassien määrä on vähentynyt yli 40 % kun muovikassit muutettiin maksullisiksi syksyllä 2017.

Lidl

Lidlissä muovikassien myynti on laskenut 20 % niissä myymälöissä, jotka olivat toiminnassa jo vuonna 2016. Myös muovikassien kokonaismyynti on vähentynyt, vaikka Lidlin toiminta ja myymäläverkosto on samaan aikaan laajentunut. Sopimukseen liittymisen jälkeen Lidl on pyrkinyt tekemään kestokassista houkuttelevan vaihtoehdon ja viestimään muovikassien ostajille hyvistä kassivaihtoehdoista siellä, missä tieto tavoittaa kohdeyleisön: muovikassissa. Lidlin 80 %:sti kierrätysmuovista valmistettu kassi kertoo ostajalleen, että muovikassi kannattaa käyttää useaan kertaan ja käytön jälkeen kierrättää sekä kehottaa kokeilemaan kestokassia.

Lidl on myynyt kaksi erää kestokasseja, joiden kuosin suunnittelijana toimi Finlayson. Näiden kassien myyntihinnasta puolet lahjoitettiin hyväntekeväisyyteen: yhteensä 100 000 euroa Pelastakaa Lapset ry:lle. Kampanjoilla kannustettiin asiakkaita valitsemaan ostoskassi, joka on hyvä valinta ympäristölle ja yhteiskunnalle. Samalla 100 000 kestokassia päätyi kuljettamaan asiakkaiden ostoksia kaupasta kotiin.

Tokmanni Oy

Käytännön toimenpiteinä Tokmannissa on mm. lopetettu pikkupussien tarjoaminen kassoilla, korvattu irtotuotteina myytävien ruuvien, muttereiden ja vastaavien tuotteiden pakkaamiseen aiemmin tarkoitetut pienet muovipussit paperipusseilla sekä lisätty valikoimiin kestokasseja ja vaihtoehtoisista materiaaleista valmistettuja kasseja, kuten paperikasseja ja kannustettu asiakkaita siirtymään näiden käyttöön. Lisäksi osana Tokmannin vastuullisuusviestintää mm. muovikassien vähentämistavoitteesta on viestitty asiakkaille tietoiskuin esimerkiksi sosiaalisessa mediassa ja myymälän sisäisessä radiossa.

Kestokasseja myytiin vuonna 2017 noin 140 % enemmän kuin vuotta aiemmin, ja paperikasseja noin 38 % enemmän. Myös muovikasseja myytiin vuonna 2017 hieman edellisvuotta enemmän, mitä selittää se, että Tokmanni avasi vuonna 2017 yhteensä 13 uutta myymälää ja kaksi uudelleensijoitettua myymälää. Asiakkaiden käyttöön tarkoitettuja pikkupusseja toimitettiin myymälöihin vuonna 2017 noin 66 % edellisvuotta vähemmän ja irtotuotteina myytävien ruuvien ja muiden vastaavien tuotteiden pakkaamiseen tarkoitettuja muovisia irtopusseja noin 76 %.

XXL Sports & Outdoor Oy

Muovikassien maksullisuus on vähentänyt vuositasolla muovipussien kulutusta noin 250 000 kappaletta. Ostoskassivalikoimaa on laajennettu kestokassivaihtoehdolla. Asiakkaiden neuvontaa ja valistusta muovikassien kulutuksen vähentämiseksi ja roskaantumisen ehkäisemiseksi on tehostettu lisäämällä kassojen yhteyteen infoteksti siitä, miten muoviroskan päätyminen mereen vaikuttaa meriympäristöön.

UFF

Muovikassien kulutus väheni reilut 17 %, kun UFF muutti muovikassit maksullisiksi vuoden 2017 alussa. Asiakkaille tarjotaan muovikassien vaihtoehtona kestokassia, joiden myynti onkin kasvanut 9 % vuoden kuluessa. Yhdistys jatkaa muovin aiheuttamista ympäristöhaitoista ja muovikassien vähennystavoitteesta tiedottamista asiakaskunnalleen, henkilöstölleen ja muille sidosryhmille. Lisäksi yhdistys tavoittelee 25 % vähennystä muovikassien kokonaismenekkiin vuoden 2016 lähtötasosta laskettuna.

Gigantti Oy

Gigantti sitoutui muovikassisopimukseen ensimmäisenä kodinelektroniikkaketjuna syyskuussa 2017. Gigantti oli muuttanut kaikki muovikassit maksullisiksi jo toukokuussa 2016 ja tulokset ovat olleet merkittäviä: muovikassien kulutus tippui maksullisuuden seurauksena vuodessa yli 64 %. Tämän jälkeen kuluvan vuoden aikana muovikassien kulutus on yhä puolittunut. Gigantti on tuonut muovikassien rinnalle vaihtoehdoksi kestokassin sekä suoraan tuotepakkaukseen tarrakiinnityksellä kiinnitettävät kantokahvat.

Gigantti ohjaa kaikkien ostoskassien myyntituotot hyväntekeväisyyteen, joiden kohteet on listattu yrityksen nettisivuilla. Lahjoituskohteet valitaan Gigantin myymälähenkilökunnan tekemien ehdotusten perusteella ja lahjoitusten tarkoituksena on auttaa erityisesti niitä ihmisiä, jotka eivät syystä tai toisesta pysty osallistumaan yhteiskuntamme teknologiseen kehitykseen.

Musti ja Mirri

Musti ja Mirri siirtyi maksullisiin muovikasseihin heinäkuussa 2017, jolloin muovikassien kulutus väheni noin 40 %. Tämän jälkeen perinteiset muovikassit on korvattu kierrätysmuovista tehdyillä kasseilla, joiden valmistamiseen käytetään yli 90 % kierrätysmuovia. Siitä puolet on peräisin kotitalouksilta erilliskerätyistä muovipakkauksista. Kestokassit ovat tulossa myymälöihin kesäkuussa 2018 ja nämä erikokoiset ja trendikkäät puuvillakassit on valmistettu tekstiiliteollisuuden ylijäämämateriaalista. Asiakkaita tullaan kannustamaan kestokassien käyttöön sekä ympäristöhyödyistä tiedottamalla että kertomalla, että asiakkaat voivat toimia samalla myös rahallisesti ympäristötyön tukijoina.

Wihuri Oy Aarnio

Wihuri Oy Aarnio Metro-tukku lähti mukaan muovikassisopimukseen kesällä 2017 ja onnistui vielä saman vuoden aikana vähentämään muovikassien kulutusta 15 %:lla edellisvuoteen verrattuna. Metro-pikatukuissa myydään vuosittain toistasataa tuhatta muovikassia ostosten yhteydessä. Kevään-kesän 2018 aikana nykyiset muovikassit korvataan kierrätysmuovista valmistetuilla kasseilla, jotka ovat jatkossakin maksullisia. Tukkujen henkilökunta tarjoaa asiakkaille aktiivisesti myös hyllytyksestä vapautuneita pakkauslaatikoita ostosten kuljettamiseen.

Stockmann

Syyskuussa 2017 ostoskassit muuttuivat maksullisiksi Stockmannin tavaratalojen kaikilla osastoilla ja yhtiö kampanjoi kertakäyttöisten ostoskassien vähentämiseksi yhteistyössä WWF:n kanssa. Kampanjakuukauden ajan Stockmann lahjoitti 0,05 euroa WWF:n Itämeren suojelutyöhön jokaisesta ostoskerrasta, jolla asiakas ei ostanut uutta muovi- tai paperikassia. Toimien tuloksena ostoskasseja säästyi satoja tuhansia kappaleita.

Syksyn Hulluilla Päivillä 11.-15.10.2017 Stockmann kannusti asiakkaitaan suosimaan kestokassia lahjoittamalla jokaisesta kampanjan aikana ostetusta kestokassista myyntituotot kokonaisuudessaan WWF:n Itämeren suojelutyöhön. Muovikassikulutus puolittui ja vähennys oli noin puoli miljoonaa muovikassia.

Tammi-helmikuussa 2018 30 % Stockmannin asiakkaista Suomessa osti ostoskassin. 2 % myydyistä kasseista oli kestokasseja, 36 % paperikasseja ja 62 % muovikasseja. Paperikassien osuus on kasvanut selvästi maksullisuutta edeltävästä ajasta. Ostoskassit tulivat maksullisiksi Lindexin Suomen liikkeissä helmikuussa 2018. Lindexin asiakkaista Suomessa 35 % osti muovikassin helmikuussa 2018. Aiemmin ilmaisen ostoskassin on saanut suurin osa asiakkaista.

Lisäksi Stockmann on lopettanut vapaasti otettavien muovipussien jakelun, korvannut pienimmät muovikassit paperikassilla, lisännyt kierrätysmateriaalin osuutta muovikasseissa, laajentanut kestokassien valikoimaa, sekä lisännyt myymäläviestintää vastuullisista vaihtoehdoista ja ostoskassien vähentämisestä.