Kassi-info tarjoaa tietoa ja vinkkejä eri ostoskassivaihtoehdoista
ja niiden ympäristövaikutuksista. Lähteenä on käytetty
mm. Suomen ympäristökeskuksen Optikassi-tutkimusta.

TUKIJAT:

 

Muovin kierrätys

Muovin kierrätys

Muovi on yleisnimitys tuhansille eri aineille, joista voidaan valmistaa miljoonia erilaisia tuotteita erilaisilla ominaisuuksilla. Euroopan komissio julkaisi tammikuussa 2018 EU:n muovistrategian. Sen tavoite on vähentää muovijätteen ja -roskan aiheuttamia ongelmia: tehostaa muovin talteenottoa ja kierrätystä sekä tuotesuunnittelua, joka edistää muovituotteiden uudelleenkäyttöä, korjattavuutta ja kierrätystä. Samalla pyritään luomaan edellytyksiä uusille kiertotalouden innovaatioille ja investoinneille.

Suomessa muoveja ei päädy kaatopaikoille vaan materiaali hyödynnetään jätteenä joko kierrättämällä (muovin erilliskeräys) tai tuottamalla siitä energiaa (poltto). Muovin kierrätys säästää fossiilisia ja neitseellisiä raaka-aineita sekä vähentää muovin valmistuksesta aiheutuvia päästöjä ja ilmastovaikutusta. Muovin energia-arvo on lähes öljyä vastaava, jolloin poltettaessa siitä saadaan sähköä tai lämpöä.

Muovi voidaan kierrättää eikä sen prosessoiminen uudestaan vaadi paljoa energiaa. Kuluttajilta erilliskerätystä muovista valmistetaan mm. kierrätysmuovikasseja, ämpäreitä ja terassilankkua. Muovien kierrätystä hankaloittaa eri muovityyppien suuri määrä sekä tuotteissa mahdollisesti olevat haitalliset ja/tai vaaralliset aineet.

Jätteet tulee aina kierrättää tai hävittää oikein, riippumatta niiden materiaalista. Muovia, kuten mitään muutakaan materiaalia, ei saa hylätä luontoon. Itämerellä roskaantuneimmat ympäristöt ovat isojen kaupunkien läheisyydessä sijaitsevia rantoja. Suurin osa Itämeren roskista, noin 70 %, on muovia. Tästä suuri osa on erilaisia, usein kertakäyttöisiä pakkauksia. Roskia päätyy mereen rantojen käytön lisäksi veneilystä ja aluksilta sekä kalastuksesta.

Lisätietoa kuluttajamuovin kierrätyksestä täältä.